Meet Our Teachers

This amazing team cannot wait to meet you!

Antonis Tzanidakis

Cristina Radovan

Vicky Papaioannou

Dorota Kotowicz

Sara Alcobendas
Monica Paruta
Silvia Gabito
Donatella Russo
Alda Judite
Valasia Chatzoudi
Farrel Tailor
Farrel Tailor


See Courses

 Paco Núñez
Paco Núñez


See Couses

Julia Ostanovskaya
Julia Ostanovskaya


See Courses